Metalurgia i odlewnictwo

Obecnie metalurgia jest częścią, która obejmuje nie tylko procesy obróbki plastycznej oraz odlewnictwo, ale też zatrzymuje się badaniem struktur w sile makro. W ostatnim projektu zazwyczaj wykonywa się doświadczenia na mikroskopach metalograficznych.

Mikroskopia jest dziedziną, która pojawiła się już kilkaset lat temu. A dopiero zależnie od niedawna innego typu mikroskopy zaczęto korzystać w metalurgii. W ostatnich czasach są one niezbędne podczas pracy z tematami inżynierskimi. Teraz we wspomnianej dziedzinie niezwykle atrakcyjne są mikroskopy metalograficzne, które zajmuje się między innymi do poszukiwania zgładów metalowych czy jeszcze ich przełomów. Stanowi zatem technologia obrazowania, którą wykonywa się na próbkach nieprzezroczystych. Do mikroskopów metalograficznych możemy zaliczyć między innymi mikroskopy elektronowe, które idą na obserwację struktury na poziomie atomowym oraz mikroskopy świetlne, cechujące się mniejszym powiększeniem. Obserwacje przeprowadzane za pomocą wspomnianych narzędzi są niezwykle ważne, gdyż dzięki temuż możemy znaleźć różnego typu mikropęknięcia w towarze czyli ich zaczęcie. Możliwe jest więcej obliczenie udziału fazowego, a ponadto dokładne wyznaczenie poszczególnych faz. Dzięki temu potrafimy także określić ilość i rodzaj wtrąceń, a i wiele innych istotnych elementów, z punktu widzenia metalurgii. Przykładowo często obserwacje mikroskopowe nowo stworzonego materiału kupią na prawdziwą obserwację struktury materiału, dzięki czemu w przyszłości możemy uniknąć wielu niepożądanym awariom.

Stosowanie mikroskopów metalograficznych stanowi niewyobrażalnie ważne, gdyż dzięki temu możemy szybko znaleźć wady materiału. Jednak o mieć, iż obsługa tego standardu sprzętu jest skomplikowana. Spośród obecnego względu badania na nim powinny wykonywać wyłącznie wykwalifikowane osoby.